Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Let's sing.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 15:46

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

Chúng ta cùng hát.

Can you swim?
Bạn có thể bơi không?
Daddy, daddy, Ba ơi, ba ơi,
Daddy, daddy, Ba ơi, ba ơi,
Can you swim? Ba có thể bơi không?
Yes, I can. Có, ba có thể.
Yes, I can. Có, ba có thể.
I can swim. Ba có thể bơi.
Mummy, mummy, Mẹ ơi, mẹ ơi,
Mummy, mummy, Mẹ ơi, mẹ ơi.
Can you dance? Mẹ có thể múa không?
Yes, I can. Có, mẹ có thể.
Yesằ I can. Có, mẹ có thể.
I can dance. Mẹ có thể múa.
Baby, baby, Con yêu, con yêu,
Baby, baby, Con yêu, con yêu,
Can you sing? Con có thể hát không?
Yes, I can. Dạ, con có thể.
Yes, I can. Dạ, con có thể.
I can sing. Con có thể hát ạ.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 15:46

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm