Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Let’s sing. (Chúng ta cùng hát).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 15:38

Lý thuyết

Câu hỏi

I love my parents

I love you, Mummy. I love you, Mummy.

I love you so much. Do you know that?

You never know how much I love you.

Oh, Mummy! I love you so much.

I love you, Daddy. I love you, Daddy.

I love you so much. Do you know that?

You never know how much I love you.

Oh, Daddy! I love you so much.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Con yêu bố mẹ

Con yêu mẹ, mẹ ơi. Con yêu mẹ, mẹ ơi.

Con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ có biết không?

Mẹ không bao giờ biết được con yêu mẹ biết bao.

Ôi, mẹ yêu! Con yêu mẹ rất nhiều.

Con yêu bố, bố ơi. Con yêu bố, bố ơi.

Con yêu bố rất nhiều. Bố có biết không?

Bố không bao giờ biết được con yêu bố biết bao.

Ôi, bố yêu! Con yêu bố rất nhiều.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 15:38

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm