Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Let’s sing. (Chúng ta cùng hát).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 13:58

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

The more we are together

The more we are together,

Together, together.

The more we are together,

The happier we are.

For your friends are my friends,

And my friends are your friends.

The more we are together,

The happier we are.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Chúng ta cùng ở bên nhau càng nhiều, thì...

Chúng ta cùng ở bên nhau càng nhiều,

Bên nhau, bên nhau.

Chúng ta cùng ở bên nhau càng nhiều,

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 13:58

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm