Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

What did you see at the zoo?

Where did you go yesterday?

I went to the zoo.

Who did you go with?

I went with my friend Sue.

What did you see at the zoo?

We saw some peacocks.

They were very beautiful

And we saw some kangaroos.

They were fast and funny, too.

Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Bạn đã đi đâu ngày hôm qua?

Tôi đã đi sở thú.

Ai đi cùng bạn?

Tôi đã đi với bạn Sue.

Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Chúng tôi đã thấy một vài con công. Chúng rất xinh đẹp.

Và chúng tôi đã thây một vài con chuột túi.

Chúng cùng thật nhanh nhẹn và vui nhộn.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 11:13

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm