Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 14:42

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

The wheels on the bus

The wheels on the bus go round and round,

Round and round, round and round.

The wheels on the bus go round and round all day long.

The bells on the bus go ding, ding, ding,

Ding, ding, ding, ding, ding, ding.

The bells on the bus go ding, ding, ding all day long.

The wheels on the bus go round and round, 

Round and round, round and round.

The wheels on the bus go round and round All day long, all day long, all day long.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Những bánh xe trên xe buýt

Những bánh xe trên xe buýt đi quanh quanh,

Quanh quanh, quanh quanh

Những bánh xe trên xe buýt đi quanh quanh suốt cả ngày.

Những tiếng chuông trên xe buýt điểm ding, ding, ding,

Ding, ding, ding, ding, ding, ding.

Những tiếng chuông trên xe buýt điểm ding, ding, ding suốt cả ngày.

Những bánh xe trên xe buýt đi quanh quanh,

Quanh quanh, quanh quanh

Những bánh xe trên xe buýt đi quanh quanh,

Suốt cả ngày, suốt cả ngày, suốt cả ngày.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 14:42

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm