Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Let’s play. (Chúng ta cùng chơi).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 16:56

Lý thuyết

Câu hỏi

Card game (Trò chơi thẻ)

Đây là một loại trò chơi giúp luyện trí nhớ. Trò chơi này được thực hiện như sau: Học sinh tìm hai thẻ giống nhau (cùng một thành phố) và nói với cả lớp về tên của thành phố đó và nó nằm ở đâu trên đất nước Việt Nam. 

Ví dụ: This is Ho Chi Minh City.

 It's in south Viet Nam.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Đây là Thành phố Hồ Chí Minh

Nó ở miền Nam Việt Nam.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 16:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm