Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Let's play.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 11:03

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Chúng ta cùng chơi.

1.Mai: Where was Tom yesterday afternoon?Tom đã ở đâu vào chiều ngày hôm qua?Tony: He was in the garden. Cậu ấy đã ở trong vườn.Mai: What did he do? Cậu ấy đã làm gì?Tony: He watered the flowersẵ Cậu ấy đã tưới hoa.2.Phong: Where was Mai yesterday evening?Mai đã ở đãu vào tối ngày hôm qua?Akiko: She was in the bedroom. Cô ấy đã ở trong phòng ngủ. Phong: What did she do? Cô ẩy đã làm gì?Akiko: She watched TV. Cô ấy đã xem ti vi.3.Linda: Where were Phong and Nam yesterday?Phong và Nam đã ở đâu vào ngày hôm qua?Quan: They were on the beach. Họ đã ở trên bởi biển.Linda: What did they do? Họ đã làm gì?Quan: They played football. Họ đã chơi bóng đá.

I watched TV. Mình xem ti vi.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 11:03

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm