Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6: Kiểu dữ liệu số trong Python

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 20 tháng 11 2020 lúc 10:27 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 11:49 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 53 | Lượt Download: 1 | File size: 0.40704 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

1|11KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMBài 6: KIỂU DỮ LIỆU

SỐ TRONG PYTHON

Xem bài học trên website để ủng hộ Kteam: Kiểu dữ liệu số trong Python.

Mọi vấn đề về lỗi website làm ảnh hưởng đến bạn hoặc thắc mắc, mong muốn khóa

học mới, nhằm hỗ trợ cải thiện Website. Các bạn vui lòng phản hồi đến Fanpage

How Kteam nhé!Dẫn nhập

Trong các bài trước, bạn đã làm quen với khái niệm BIẾN TRONG

PYTHON.

Ở bài này Kteam sẽ đề cập đến các bạn KIỂU DỮ LIỆU SỐ. Một

trong những kiểu dữ liệu cực kì quan trọng của Python!Nội dung chính

Để đọc hiểu bài này tốt nhất bạn cần:

 Cài đặt sẵn MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA PYTHON.

 Xem qua bài CÁCH CHẠY CHƯƠNG TRÌNH PYTHON.

 Nắm CÁCH GHI CHÚ và BIẾN TRONG PYTHON.

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:Số là gì?

Một số kiểu dữ liệu số cơ bản trong Python.

Các toán tử cơ bản với kiểu dữ liệu số trong Python.

Thư viện math trong Python.Copyright © Howkteam.com2|11KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMSố là gì?

Con số ở khắp nơi trong cuộc sống chúng ta. Bất cứ lúc nào bạn

cũng có thể bắt gặp con số trong cuộc sống.

Tháng này có 30 hay 31 ngày? Mai đi chợ bó rau muốn 3000 đồng

hay là 3500 đồng? Bài thi hôm bữa được 9,1 điểm hay là 1,9? Cái

bánh này mình ăn ½ hay là ¾. Có thể thấy, số không còn là điều gì

xa lạ với bạn. Và đương nhiên điều này tương tự với “con trăn”

Python.

Trong Python cũng hỗ trợ rất nhiều kiểu dữ liệu số. Một số kiểu dữ

liệu cơ bản như số nguyên (integers), số thực (floating-point), phân

số (fraction), số phức (complex). Và những kiểu dữ liệu này sẽ được

Kteam giới thiệu cho các bạn ngay sau đây!Một số kiểu dữ liệu số cơ bản

trong Python

Số nguyên

Số nguyên bao gồm các số nguyên dương (1, 2, 3, ..), các số

nguyên âm (-1, - 2, -3) và số 0. Trong Python, kiểu dữ liệu số

nguyên cũng không có gì khác biệt.

Ví dụ: Gán giá trị cho một biến a là 4 và xuất ra kiểu dữ liệu của a.

>

a = 4 # gán giá giá trị của biến a là số 4, là một số nguyên

>

a

4

>

type(a) # số nguyên thuộc lớp ‘int’ trong

PythonCopyright © Howkteam.com3|11KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMMột điểm đáng chú ý trong Python 3.X đó là kiểu dữ liệu số nguyên

là vô hạn. Điều này cho phép bạn tính toán với những số cực kì lớn,

điều mà đa số các ngôn ngữ lập trình khác KHÔNG THỂ.Số thực

Về kiểu dữ liệu số thực, thì đây là tập hợp các số nguyên và số

thập phân 1, 1.4, -123, 69.96,…

Ví dụ: Gán giá trị của biến f là 1.23 và xuất ra kiểu dữ liệu của f.

>

f = 1.23 # gán giá trị của biến f là số 1.23, là một số thực

>

f

1.23

>>> type(f) # số thực trong Python thuộc lớp

‘float’

>

q = 1.0 # đây là số thực, không phải số nguyên

>

q

1.0

>

type(q)

Lưu ý: Thường khi chúng ta viết số thực, phần nguyên và phần

thập phân được tách nhau bởi dấu phẩy ( , ). Thế nhưng trong

Python, dấu phẩy ( , ) này được thay thế thành dấu chấm ( . )

Số thực trong Python có độ chính xác xấp xỉ 15 chữ số phần

thập phân. Ví dụ: Số thực 10/3

>

10 / 3 # đây là một số vô hạn tuần hoàn 3.3333333333333333333..

3.3333333333333335Copyright © Howkteam.comKHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COM4|11Nếu bạn muốn có kết quả được chính xác cao hơn, bạn nên sử dụng

Decimal

>

from decimal import * # lấy toàn bộ nội dung của thư viện Decimal

>

getcontext().prec = 30 # lấy tối đa 30 chữ số phần nguyên và

phần thập phân Decimal

>

Decimal(10) / Decimal(3)

Decimal(‘3. 33333333333333333333333333333’)

>

Decimal(100) / Decimal(3)

Decimal(’33.3333333333333333333333333333’)

>>> type(Decimal(5)) # các số Decimal thuộc lớp

DecimalTuy Decimal có độ chính xác cao hơn so với float tuy nhiên nó lại

khá rườm rà so với float. Do đó, hãy cân bằng sự tiện lợi và chính

xác để chọn kiểu dữ liệu phù hợp.Phân số

Chúng ta biết đến phân số qua sách giáo khoa toán lớp 3. Phân số

gồm hai phần là tử số và mẫu số.Tạo một phân số

Để tạo phân số trong python, ta sử dụng hàm Fraction với cú pháp

sau

Fraction(, )Copyright © Howkteam.com5|11KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMVí dụ: Nhập phân số ¼, 3/9, ¾,

>

from fractions import * # lấy toàn bộ nội dung của thư viện decimal

>

Fraction(1, 4) # phân số với tử số là 1, mẫu số là 4.

Fraction(1, 4)

>

Fraction(3, 9) # phân số sẽ được tối giản nếu có thể

Fraction(1, 3)

>

type(Fraction(3, 4)) # các phân số thuộc lớp Fraction

Số phức

Nếu bạn chưa biết đến Số Phức, Kteam khuyên bạn nên bỏ qua

phần này.

Số phức gồm 2 thành phần :

+ j

Trong đó

là số thực

 j là đơn vị ảo trong toán học với j2 = -1Tạo một số phức

Để tạo một số phức, bạn có thể sử dụng hàm complex với cú pháp

sau:

complex(,)Gán giá trị số phức cho một biến

= + jCopyright © Howkteam.com6|11KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMXuất ra từng phần của một biến số phức

Để xuất ra phần thực, ta sử dụng cú pháp:

.real

Để xuất ra phần ảo của biến số phức, ta dùng cú pháp:

.imagVí dụ: Nhập một số số phức sau

1. 1 + 3j

2. Gán biến c có giá trị 2+1j. Xuất ra phần thực và phần ảo của

biến c.

3. 4 +j (sẽ có lỗi vì kiểu dữ liệu nhập vào không đúng).

4. Tạo số phức có phần thực là 3, phần ảo là 1.

5. Tạo số phức chỉ có phần thực là 2.

6. Xuất ra kiểu dữ liệu của số 3+1j.

>

3j + 1 # phần thực là 1, phần ảo là 3

(1 + 3j)

>

c = 2 + 1j # gán giá trị cho biến c là một số phức với phần

thực là 2 còn phần ảo là 1

>

c

(2 + 1j)

>

4 + j # phần ảo là 1, tuy vậy chúng ta không được phép bỏ số 1 như

trong

toán

Traceback (most recent call

last): File "", line 1, inNameError: name 'j' is not defined

>

4 + 1j

(4 + 1j)

>

c.imag # lấy phần ảo của số phức 2 + 1j mà ta đã gán cho biến c

1.0

>

c.real # lấy phần thực

2.0

Copyright © Howkteam.com7|11KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COM>

complex(3, 1) # dùng hàm complex để tạo một số phức với phần

thực là 3, ảo là 1

(3 + 1j)

>>> complex(2) # chỉ có phần thực, phần ảo được mặc

định là 0 (2 + 0j)

>

type(3 + 1j) # các số phức thuộc lớp complex

Các toán tử cơ bản với kiểu dữ

liệu số trong Python

Biểu thức chính là một thực thể toán học. Nói cách khác, nó là

một sự kết hợp giữa 2 thành phần:Toán hạng: có thể là một hằng số, biến số (X , Y)

Toán tử: xác định cách thức làm việc giữa các toán hạng

(+,-,*,/)Dưới đây là một số biểu thức toán học của kiểu dữ liệu số trong

PythonCopyright © Howkteam.com8|11KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMVí dụ: Cho 2 biến a,b lần lượt bằng 8 và 3. Thực hiện các biểu

thức toán học với a,b.

>

a=8

>

b=3

>

a + b # tương đương 8 cộng 3

11

>

a – b # tương đương 8 trừ 3

5

>

a * b # tương đương 8 nhân 3

24

>

a / b # tương đương 8 chia 3

2.6666666666666665

>

a // b # tương đương với 8 chia nguyên 3

2

>

a % b # tương đương với 8 chia dư 3

2

>

a ** b # tương đương 8 mũ 3

512Copyright © Howkteam.com9|11KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMThư viện math trong Python

Thư viện math trong Python hỗ trợ rất nhiều hàm tính toán liên quan

đến toán học.

Để sử dụng một thư viện nào đó, ta dùng lệnh:

import

Muốn sử dụng một hàm nào đó của thư viện, ta sử dụng cú pháp:

.

Dưới đây là một số hàm thường được dùng trong việc tính toán cơ

bản.Ví dụ:

>

import math # lấy nội dung của thư viện math về sử dụng

>

math.trunc(3.9)

3

>>> math.fabs(-3)

Copyright © Howkteam.com10|11KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COM3.0

>

math.sqrt(16)

4.0

>

math.gcd(6, 4)

2Câu hỏi củng cố

1. Kiểu dữ liệu số nguyên thuộc lớp nào?

2. Sự khác nhau giữa hai biến a và b dưới đây là gì?

>

>a=0

b = 0.03. Tại sao lại có sự khác nhau khi sử dụng hàm `trunc` ở thư

viện math so với toán tử `//`

>

>

-3

>

-4import math

math.trunc(15 / -4)

15 // -4Trong khi chúng lại có trùng kết quả ở phép tính này.

>

>

3

>

3import math

math.trunc(15 / 4)

15//4Đáp án của phần này sẽ được trình bày ở bài tiếp theo. Tuy

nhiên, Kteam khuyến khích bạn tự trả lời các câu hỏi để củng cố

kiến thức cũng như thực hành một cách tốt nhất!

Copyright © Howkteam.comKHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COM11|11Kết luận

Bài viết này đã giới thiệu cho các bạn một số KIỂU DỮ LIỆU SỐ trong

Python.

Ở bài sau, Kteam sẽ nói về KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI TRONG PYTHON một kiểu dữ liệu cũng cực kì quan trọng.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý

của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập –

Thử thách – Không ngại khó”.Copyright © Howkteam.com