Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Write about your father or mother.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 8 tháng 5 2019 lúc 15:12:57

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Viết về bố hoặc mẹ bạn.

My father is Mr Hoa. He is thirty-seven years old. He is a clerk and works in an office. He likes drinking coffee for breakfast and drinking tea for dinner.
Bố mình là ông Hòa. Ông ấy 37 tuổi Ông ấy là nhân viên văn phòng và làm việc trong văn phòng, ông ấy thích uống cà phê vào bữa sáng và uống trà vào bữa tối.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 15:12:57

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm