Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5: Write about you. (Viết về bạn).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 16:37

Lý thuyết

Câu hỏi

(Viết về bạn).

Hướng dẫn giải

Hi! My name is Phuong Trinh. I like basketball. At break time, I play basketball with my friends.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 16:37

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm