Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Write about what your family do at weekends

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 15:49

Lý thuyết

Câu hỏi

 (Viết về gia đình bạn làm gì vào những cuối tuần)

Hướng dẫn giải

My name is Trinh.

At weekends, I often go to the music club.

My father goes to drink coffee with his friends.

My mother goes to the supermarket.

My brother goes to the sports centre.

Tôi của tôi là Trinh.

Vào nhừng cuối tuần, tôi thường đi đến câu lạc bộ âm nhạc.

Ba tôi ới uống cà phê với những người bọn của ông ấy.

Mẹ tôi đi siêu thị

Em traitôi đi đến trung tâm thể thao.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 15:49

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm