Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Work in groups. Look at the situations and talk about their possible effects.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 9:21

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm theo nhóm. Nhìn vào những tình huống và nói về những hiệu quả có thể có)

Hướng dẫn giải

1. A: Oh, there is a karaoke near your house. It’s so crowded

B: Yeah, but I don’t like it.

A: Why?

B: It’s is to noisy at night, because many people come there. However, it’s the good entertainment for young people like us.

 

2. 

A: What are you doing tomorrow?

B: Oh, I will go to the flea market in my neighbourhood.

A: Great! I will go with you. Do you like it?

B: Yes, I do. There are many great things I can find there, the atmosphere is so exciting. We can choose many beautiful clothes.

Tạm dịch:

Tình huống 1: Karaoke cạnh nhà thu hút ngày càng nhiều người trẻ tuổi đến.

A: Ồ, có một quán Karaoke gần nhà cậu kìa. Nó thật đông đúc.

B: Đúng vậy, nhưng mình không thích nó.

A: Tại sao ?

B: Nó thật ồn ào vào ban đèm vì nhiều người đến đó. Tuy nhiên, nó lại là hình thức giải trí tốt cho những người trẻ như chúng ta.

Tình huống 2: Một chợ phiên được hình thành trong xóm bạn.

A: Mai cậu dự định làm gì?

B: Ồ, mình sẽ đi chợ phiên gần nhà mình.

A: Tuyệt! Mình sẽ đi với cậu. Cậu thích chợ phiên chứ?

B: Đúng thế. Có nhiều cái thật hay mà bạn có thể tìm thấy ở đó. Không khí thật sôi động. Chúng ta có thể chọn được những quần áo đẹp.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 9:21

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm