Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Read and write. (Đọc và viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 10:57

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Đây là phòng khách của mình. Có rất nhiều đồ đạc trong phòng. Có hai cái cửa sổ và một cái cửa ra vào. Có một ghế xô- pha, một cái bàn và 8 cái ghế. Có một đèn ngủ trên bàn và một tivi trên tủ. Có 4 bức tranh và 2 cái quạt trên tường.

1. There is one door. Có một cánh cửa ra vào.

2. There are two windows. Có hai cửa sổ.

3. There are eight chairs. Có 8 cái ghế.

4. There are four pictures. Có 4 bức tranh.

5. There are two fans. Có 2 cái quạt.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 10:57

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm