Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Read and write. (Đọc và viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 16:02

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Tên mình là Phong. Hôm nay mình ở trong công viên cùng với bạn mình. Chúng mình chơi các môn thể thao và các trò chơi. Một vài bạn trai và mình đang chơi đá bóng. Một vài bạn gái đang chơi nhảy dây. Bạn Mai thì đang đạp xe đạp. Nam và Quân đang thả diều. Chúng mình rất vui vẻ ở trong công viên.

1. The children are in the park.

Những đứa trẻ ở trong công viên.

2. Some of the boys are playing footba!

 Một vài bạn trai đang đá bóng.

3. Some of the giris are skipping.

Một vài bạn gái đang nhảy dây.

4. Mai is cycling.

Mai đang đạp xe đạp.

5. Nam and Quan are flying kites.

 Nam và Quân đang thả diều.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 16:02

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm