Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5: Read and match. (Đọc và nối).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 16:10

Lý thuyết

Câu hỏi

 

Đáp án:

1 - b This is my desk. It is yellow.

2  - d These are my pencil sharpeners. They are blue.

3  - a That is my pen. It is black.

4  - e Those are my pencils. They are green.

5  - c That is my bookcase. It is brown.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Đây là bàn học của tôi. Nó màu vàng.

Đây là những cái gọt bút chì của tôi. Chúng màu xanh da trời.

Đó là viết máy của tôi. Nó màu đen.

Đó là những cây viết chì của tôi. Chúng màu xanh lá.

Đó là kệ sách của tôi. Nó màu nâu.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 16:10

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm