Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5: Read and complete. (Đọc và hoàn thành đoạn văn).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:34

Lý thuyết

Câu hỏi

Đáp án:(1) playground      (2) it         (3) gym   (4) classroom  (5) nice

Hướng dẫn giải

Tạm dịch

Đây là trường của tôi. Nó thì mới và đẹp. Sân trường thì rộng rãi. Tôi chơi và trò chuyện với bạn bè ở đây. Đó là thư viện. Thư viện thì cũ nhưng rộng rãi. Phòng tập thể dục thì mới nhưng nhỏ. Tôi tập thể dục ở đó. Và đây là lớp học của tôi. Nó rộng rãi và rất đẹp.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:34

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm