Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 14:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Đáp án:

(1) from                (2) lives              (3) address       (4) street

Tạm dịch:

Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy đến từ Đà Nẵng. Bây giờ cậu ấy sống cùng với ông bà ở Hà Nội. Địa chỉ của cậu ấy là 81, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 14:41

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm