Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 16:29

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

(1) nurse (2) look after (3) hospital (4) do (5) write

A: Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

B: Tôi muốn trở thành y tá

A: Tại sao?

B: Bởi vì tôi muốn chăm sóc những bệnh nhân.

A: Bạn muốn làm việc ở đâu?

B: Trong bệnh viện ở quê

A: Bạn muốn làm gì vào thời gian rảnh của mình?

B: Tôi muốn viết nhiều truyện tranh.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 16:29

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm