Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Phuong is doing an interview for VTV. Can you match her questions with the interviewee's answers?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 15:22

Lý thuyết

Câu hỏi

(Phương đang làm một phỏng vấn cho VTV. Em có thể nối những câu hỏi của cô ấy với câu trả lời của người được phỏng vấn không?)

Hướng dẫn giải

1. A

2. F

3. B

4. C

5. E

6. D

Tạm dịch:

1. Tôi đang có mặt cùng với người tổ chức cuộc đua voi, Phong Nguyễn. Lễ hội này nói về gì vậy Phong?

Nó là một cuộc đua giữa những con voi được chủ của nó cưỡi, nhưng nó thật sự là một lễ kỷ niệm những con voi.

2. Nó được tổ chức khi nào?

Thường vào tháng Ba.

3. Nó được tổ chức ở đâu?

Nó luôn được tổ chức ở Đắk Lắk. Mặc dù địa điểm có thể thay đổi - thỉnh thoảng nó ở buôn Đôn, thỉnh thoảng gần dòng sông.

4. Tại sao nó được tổ chức?

Voi thật sự rất quan trọng. Chúng làm việc thật sự chăm chỉ. Lễ hội là cách chúng tôi nói lời cảm ơn đến chúng.

5. Ai đến lễ hội?

Nhiều chủ voi và người dân địa phương. Cũng có ngày càng nhiều du khách mỗi năm.

6. Làm sao các con voi chiến thắng?

À, chúng phải đến được vạch đích đầu tiên.

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 15:22

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm