Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 17:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

(1) family (2) father (3) mother (4) brother (5) sister

    Đây là tấm hình của gia đình mình. Nhìn vào người đàn ông. Ông ấy là ba mình, ông ấy 44 tuổi. Người phụ nữ kế bên ông ấy là mẹ mình. Bà ấy 39 tuổi. Người con trai là anh trai mình. Anh ấy 14 tuổi. Và cô bé nhỏ là em gái mình. Em ấy 5 tuổi.

Bạn có thể tìm ra mình và đoán tuổi của mình được không?

Your name is Linda.

Linda is eight years old.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 17:18

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm