Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Look and write. (Nhìn và viết.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 10:24

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát tranh thật kỹ, chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống hoàn thành đoạn đàm thoại. Phần này nhằm giúp các em quan sát tranh và cũng cố bài học. Sau khi đã điền xong, các em nên thực hành với bạn học để luyện kỹ năng nói của mình tốt hơn. Trong quá trình thực hành nói các em có thể thêm một số câu đã học để hoàn thiện bài đàm thoại của mình tự nhiên hơn.

1. A: Hello. I'm Mai. I'm from Viet Nam.

B: Hello. I'm Tom. I'm from America.

2. A: Good morning, teacher.

B: Good morning, Tom. Nice to meet you.

3. A:Good night, Mum.

 B: Good night, Tom.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1. Xin chào. Mình là Mai. Mình đến từ Việt Nam.

Xin chào. Mình là Tom. Mình đến từ Mỹ.

2. Em chào thầy buổi sáng ạ.

Chào buổi sáng, Tom. Râ't vui được gặp em.

3. Chúc mẹ ngủ ngon.

Mẹ chúc Tom ngủ ngon.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 10:24

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm