Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Listen again and complete the menu.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 11:32

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe lai và hoàn thành thực đơn sau.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Audio script:

Last weekend I went to a seafood restaurant on Main Street. It’s great. To begin, I had a salad. It was fresh with a great house dressing. My main dish was fish. I really enjoyed the spices it was cooked in. The vegetables were good - very fresh and tasty. For dessert, I had ice cream. It’s usually delicious but this time it was much too sweet. I couldn’t eat much because I am on a diet. I had a cup of tea to drink. Oh, it was delicious.

Dịch Script:

Cuối tuần qua tôi đã đi đến một nhà hàng hải sản trên Main Street. Thật tuyệt vời. Để bắt đầu, tôi đã có một món salad. Nó đã được tươi với một mặc quần áo nhà tuyệt vời. Món chính của tôi là cá. Tôi thực sự rất thích các loại gia vị được nấu chín. Các loại rau rất ngon - rất tươi và ngon. Đối với món tráng miệng, tôi đã có kem. Nó thường ngon nhưng lần này thì quá ngọt. Tôi không thể ăn nhiều vì tôi đang ăn kiêng. Tôi uống một tách trà. Ồ, ngon quá.

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 11:32

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm