Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Let's sing.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 13:57

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

Chúng ta cùng hát.

Mở đoạn ghi âm bài hát lên nghe vài lần để làm quen với giai điệu bài hát. Sau khi nghe qua vài lần, các em mở lại và hát theo.

What time is it? Mấy giờ rồi?

What time is it?

It's six o'clock.

It's time to get up.

Mấy giờ rồi?

Sáu giờ rồi.

Là thời gian thức dậy.

What time is it?

It's six fifteen.

It's time for breakfast.

Mấy giờ rồi?

Sáu giờ mười lăm.

Là thời gian ăn sáng.

What time is it?

It's six forty-five.

It's time for school.

Mấy giờ rồi?

Sáu giờ bốn mươi lăm.

Là thời gian đến trường.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 13:57

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm