Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Let's sing.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 9:44:40

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

Chúng ta cùng hát.

What day is it today?

Hôm nay là thứ mấy?

It's Monday. It's Monday.

What subjects do you have?

I have Maths and Art and English. But we're late, we're late!

We're late for school. Let's run!

We're late. We're late.

We're late for school. Let's run!

Hôm nay là thứ Hai. Hôm nay là thứ Hai.

Bạn có môn học gì?

Tôi có môn Toán, Mĩ thuật và Tiếng Anh.

Nhưng chúng ta trễ, chúng ta trễ!

Chúng ta trễ học. Nào cùng chạy thôi!

Chúng ta trễ. Chúng ta trễ!

Chúng ta trễ học. Nào cùng chạy thôi!

 

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 9:44:40

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm