Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Let's sing.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 17:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Chúng ta cùng hát.

Tôi thích làm một thứ gì đó I like reading comic books so much.

Reading comic books is lots of fun.

I like making models, too.

Making models is very cool.

I like collecting stamps so much.

Collecting stamps is lots of fun.

I like playing football, too. Playing football is very cool.

Tôi rất thích đọc truyện tranh.

Đọc truyện tranh thì nhiều thú vị.

Tôi cũng thích làm mô hình.

Làm mô hình thì rất tuyệt. Tôi rất thích sưu tầm tem.

Sưu tầm tem thì nhiều thú vị. Tôi cũng thích chơi bóng đá.

Chơi bóng đá thì rất tuyệt.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 17:08

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm