Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Let's play.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 15:38

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Chúng ta cùng hát.

Find someone who...
Tìm một ai đó mà...
Bây giờ chúng ta bát đầu chơi trò chơi "Tìm một ai đó mà..." sử dụng các từ nói về ngoại hình của con người để chơi. Chia lớp thành những nhóm có năm học sinh. Các bạn chuẩn bị bắt đầu trò chơi "Tìm một ai đó mà…". Ví dụ: Find someone who's tall (Tìm một ai đó cao). Nhóm nào chỉ người bạn trong lớp đúng với mô tả và nói câu trả lời đúng nhanh nhất (ví dụ: Khang is tall Khang cao) thì nhận một điểm. Kết thúc trò chơi, nhóm nào nhận số điểm cao nhất là nhóm chiến thắng.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 15:38

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm