Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 40 (Sgk tập 1 - trang 131)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15:22

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính diện tích thực của một hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155 (cạnh của mỗi ô vuông là 1cm, tỉ lệ \(\dfrac{1}{10000}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 40 trang 131 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 9:53:33

Các câu hỏi cùng bài học