Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4 . Work in groups.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 17 tháng 5 2019 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

(Làm việc theo nhóm.

Nói cho nhóm của em nghe về chương trình truyền hình em yêu :iách. Bài nói của em nên bao gồm những thông tin sau:)

Tên chương trình

Nó chiếu trên kênh nào

Nội dung chương trình

Lý do em thích

 

Update: 17 tháng 5 2019 lúc 11:13

Các câu hỏi cùng bài học