Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4 trang 46 SGK Vật lí 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 20 tháng 5 2019 lúc 14:21

Lý thuyết

Câu hỏi

Hai nhà du hành vũ trụ ở ngoài khoảng không, có thể "trò chuyện" với nhau bằng cách chạm hai cái mũ của họ vào nhau. Hãy giải thích âm đã truyền tới tai hai người đó như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Tiếng nói đã truyền từ miệng người này qua không khí đến hai cái mũ và lại qua không khí đến tai người kia.

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 14:21

Các câu hỏi cùng bài học