Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Read and tick. (Đọc và đánh dấu chọn).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 10:38

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Đây là phòng của mình. Có một cái bàn và hai cái ghế. Có một áp phích trên tường. Có một quả bóng ở dưới bàn. Có ba quyển sách ở trên bàn.

Đánh dấu chọn vào tranh c.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 10:39

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm