Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Read and tick (Đọc và đánh dấu chọn (✓).)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 13:55

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Hội thao của trường chúng tôi sẽ diễn ra vào thứ Bảy tới. Mỗi người trong lớp chúng tôi sẻ tham gia vào hội thao. Mai và Linda sè chơi bóng bàn. Tony sẽ chơi bóng rổ và Peter sẽ chơi cầu lông. Phong và Nam sẻ chơi trong trộn bóng đá. Tom sẽ bơiẵ Các bạn lớp tôi sẽ tập luyện chăm chỉ cho sự kiện hội thao. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ chiến thắng cuộc thi.

 

 

Swim (bơi)

Table tennis (Bóng bàn)

Badminton (Cầu lông)

Basketball (Bóng rổ)

Football (Bóng đá)

Mai

 

 

 

 

Nam

 

 

 

 

 

Phong

 

 

 

 

Linda

 

 

 

 

Tony

 

 

 

 

 

Peter

 

 

 

 

Tom

 

 

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 13:55

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm