Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Read and complete.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 15:52:05

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Đọc và trả lời.

Xin chào. Mình tên là Mai. Mình rất thích âm nhạc. Mình có thể hát và nhảy múa nhưng mình không thể chơi đàn piano. Bạn của mình là Nam và Phong. Phong có thể chơi cầu lông nhưng câu đấy không thể chơi đá bóng. Nam có thể chơi cờ vua nhưng cậu đấy không thể bời. 1. Nam. 2. Phong. 3. Mai.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 15:52:05

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm