Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 9:31

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Đáp án: (1) did (2) went (3) enjoy (4) did (5) didn't

Tạm dịch:

A: Bạn đã đi nghỉ mát ở đâu?

B: Chúng tôi đã đi đến bãi biển.

A: Bạn có thích nó không?

B: Vâng, chúng tôi có thích. Nó rất vui. Còn bạn thì sao?

A: Chúng tôi đã đi núi.

B: Bạn có thích nó không?

A: Không, chúng tôi không thích. Trời đã mưa suốt thời gian đi.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 9:31

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm