Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Look and write.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 15:24

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Nhìn và viết.

1.  I can dance. Tôi có thể nháy múa.

2. I can skate. Tôi có thể trượt pa-tanh.

3. I can swim. Tôi có thể bơi.

4. I can ride a bike. Tôi có thể đi xe đạp.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 15:24

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm