Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 16:26

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Đáp án:1. b                     2. b         3. a

Audio script

1. Tony: What do you do at break time?

Mai: I play badminton.

2. Linda: What do you do at break time?

Mai: I play basketball.

3. Mai: What do you do at break time?

Nam: I play table tennis.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 16:26

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm