Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 14:37

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

 

Hướng dẫn giải

Đáp án: 1. a            2. c          3. c

Audio script

1. Mr Loc: Good morning, boys and girls.

Class: Good morning, Mr Loc.

Mr Loc: Sit down, please!

2. Miss Hien: Be quiet, boys!

Boy: Sorry, Miss Hien.

3. Class: Goodbye, Mr Loc.

Mr Loc: Goodbye, class. Linda, come here, please!

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 14:37

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm