Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 10:40

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

 

A-la-ddin và cây đèn thần

Cáo và Quạ

Truyện về Mai An Tiêm

Bạch Tuyết và 1 bảy chú lùn

Nam

 

 

 

 

Mai

 

 

 

Linda

 

 

 

Tom

 

 

 

 

 

Audio script:

1. Tony: Hi, Nam. What do you do in your free time? Nam: I like reading stories.

Tony: What are you reading at the moment? Nam: I'm reading The Fox and the Crow.

2  Tony: Hi, Mai. What are you doing this weekend?

Mai: I'm going to stay at home and finish my book.

Tony: What are you reading?

Mai: Aladdin and the Magic Lamp.

3. Tony: Hi, Linda. What are you reading?

Linda: I'm reading my favourite book againễ Tony: What's the name of the book?

Linda: Snow White and the Seven Dwarfs.

Tony: Why are you reading it again?

Linda: Because it's so interesting!

4. Tony: Hi, Tom. What are you reading?

Tom: The story of Mai An Tiem.

Tony: Do you like it?

Tom: Yes, I think it's my favourite story.

 

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 10:40

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm