Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 11:12

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Đáp án:1. b           2. a

Audio script

1. Nam: Who's that?

    Mai: It's Tony.

2.  And who's that?

    Mai: It's Mr Loc.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 11:12

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm