Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 13:52

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

 

Hướng dẫn giải

a. T    b.F     c. T     d. T

Audio script

a. Boy: Does Mai have a skipping rope?

Girl: Yes, she does.

b. Girl: Does Peter have a yo-yo?

Boy: No, he doesn't.

c. Girl: Does Nam have a teddy bear?

Boy: No, he doesn't. But he has a kite.

d. Boy: Does Linda have a puzzle?

Girl: Yes, she does.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 13:52

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm