Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Listen and circle a or b (Nghe và khoanh tròn a hoặc b)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 13 tháng 5 2019 lúc 9:52

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

1. b Mai muốn thăm nơi nào? - Chợ Bến Thành

2. a Tom muốn thăm /viếng nơi nào?  Chùa Thiên Mụ

3. a Linda muốn thăm / viếng nơi nào? Chùa Bái Đính.

Audio script

1. Mai: This is my first time in Ho Chi Minh City.

Quan: Would you like to go to the city centre?

Mai: Yes, please.

Quan: Which place would you like to visit, Ben Thanh Market or the City Theatre?

Mai: I'd like to visit Ben Thanh Market.

Quan: OK. Let's go now.

2. Phong: Would you like to go somewhere in Hue City?

Tom: Yes. That's a good idea.

Phong: Which place would you like to visit, Trang Tien Bridge or Thien Mu Pagoda?

Tom: I'd like to go to Thien Mu Pagoda.

Phong: OK. I'll take you there.

3. Mai: Would you like to visit some places?

Linda: Yes, that sounds interesting.

Mai: Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?

Linda: I'd like to go to Bai Dinh Pagoda.

Mai: OK. I'll go with you.

Update: 13 tháng 5 2019 lúc 9:52

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm