Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Listen and circle a or b (Nghe và khoanh tròn a hoặc b)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 11:22

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1.a Những con khỉ đột đã làm gì khi Nam ở sở thú?

Chúng di chuyển thật nhanh

2.b Những con gấu trúc đã làm gì khi Quân ở sở thú?

Chúng di chuyển yên tĩnh và chúng ăn chạm chạp.

3b. Những con công đã làm gì khi Phong ở công viên?

Chúng di chuyển đẹp.

Audio script

1. Nam: I went to the zoo last weekend.

Linda: What did you do there?

Nam: I took photos of the gorillas for my Science project.

Linda: What were the gorillas like?

Nam: They moved really quickly.

2. Akiko: Did you visit the zoo last Wednesday?

Quan: Yes, I did. I saw some cute pandas.

Akiko: What did they do?

Quan: Nothing really. They moved around quietly and ate food slowly.

3. Linda: Where were you yesterday?

Phong: I was at the park.

Linda: What did you see there?

Phong: I saw a lot of peacocksẽ Linda: I love them.

Phong: Me too. They moved so beautiful

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 11:22

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm