Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Complete the sentences with the right form of the words below.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 31 tháng 5 2019 lúc 17:25

Lý thuyết

Câu hỏi

(Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của từ bên dưới )

Hướng dẫn giải

1. habit 

2. behavior 

3. tradition 

4. habit 

5. practice 

6. behavior

Tạm dịch:

1. Nó không bao giờ dễ dàng từ bỏ một thói quen xấu.

2. Hành vi táo bạo của anh ấy khiến mọi người phải kinh ngạc.

3. Theo truyền thống ở Việt Nam, ông bà lớn tuổi và cha mẹ được chăm sóc bởi con cái của họ cho đến khi họ chết.

4. Đó là thói quen của anh ấy sau bữa trưa.

5. Sử dụng bảng đen và phấn là phương tiện giảng dạy duy nhất là một thực tế phổ biến ở hầu hết các nước đang phát triển.

6. Anh ta có thể bị sa thải vì hành vi thô lỗ của mình đối với khách VIP.

Update: 31 tháng 5 2019 lúc 17:25

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm