Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Complete the dialogue, using the future continuous form of the verbs

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 16:42

Lý thuyết

Câu hỏi

(Hoàn thành bài đàm thoại, sử dụng hình thức tương lai tiếp diễn của động từ)

Hướng dẫn giải

(1) will be eaning      

(2) will be doing            

(3) will be doing

(4)  will be hosting    

(5) will be doing

Tạm dịch:

Tom: Tôi sẽ đi học đại học. Sáu năm sau, tôi sẽ làm việc ở một công ty lớn. Tôi hy vọng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền.

Tony: Mình không biết mình sẽ làm gì. Còn bạn thì sao Linda? Bạn nghĩ mình sẽ làm gì?

Linda: Mình quá lười đến nỗi mà chẳng thể làm gì. Mình định kết hôn với người giàu có. Mình sẽ tổ chức tiệc mọi lúc. Chúng ta sẽ có người máy mà sẽ làm mọi công việc. Và bạn sẽ nhận được lời mời.

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 16:42

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm