Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Choose A or B to convey the meaning of the first sentence.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 16:14

Lý thuyết

Câu hỏi

(Chọn A hoặc B để thể hiện ý nghĩa của câu đầu tiên.)

Hướng dẫn giải

1. B

2. A

3. A

4. B

Tạm dịch:

1. Bạn phải cởi mũ ra khi đi vào khu thờ cúng chính của đền.

B. Bạn không được phép đội nón.

2. Bạn không phải boa ở Việt Nam.

A. Không cần phải boa ở Việt Nam.

3. Học sinh không được chạy hoặc làm ồn trong tòa nhà của trường.

A. Không được phép chạy và làm ồn trong tòa nhà trường học.

4. Trong quá khứ, người Việt Nam phải sống với ba mẹ thậm chí sau khi kết hôn.

B. Họ buộc phải sống với ba mẹ sau khi kết hôn.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 16:14

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm