Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Unscramble these words from the conversation.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 14:13

Lý thuyết

Câu hỏi

(Sắp xếp lại những từ có trong cuộc đàm thoại trên).

Hướng dẫn giải

a. sister (chị/em gái) b. brother (anh/em trai)

c. house (căn nhà) d. rooms (nhiều căn phòng)

e. hello (xin chào) f. mouse (chuột)

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 14:13

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm