Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 trang 45 SGK Công Nghệ 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 26 tháng 4 2019 lúc 15:54:09

Lý thuyết

Câu hỏi

Nhà em thường sử dụng những đồ vật nào để trang trí ?

Hướng dẫn giải

Tranh, ảnh,gương,mành ,đèn 

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 15:54:09

Các câu hỏi cùng bài học