Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 (SGK trang 91)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Ngân 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

A. 27,9% Zn và 72,1% Fe

B. 26,9% Zn và 73,1% Fe

C. 25,9% Zn và 74,1% Fe

D. 24,9% Zn và 75,1% Fe

 

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Zn + 2H+ → Zn2+ + H2

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

= 0,04 (mol)

Gọi x và y là số mol của Zn và Fe

Ta có hệ phương trình:

=> x = 0,01; y = 0,03

%mZn = .100% = 27,9%; %mFe = 72,1%


Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm