Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 (SGK trang 6)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào hình 1.2, hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính chảy trên từng đồng bằng theo bảng mẫu dưới đây:

 STT      Các đồng bằng lớn       Các sông chính

   1

   2

   3

   

Hướng dẫn giải

STT Các đồng bằng chính Các con sông lớn

1

2

3

- Tây xibia

- Tu-ran

- Hoa Bắc

- Ô-bi

- Hoàng Hà

- A-mua

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học