Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 (SGK trang 50)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Tại sao Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta?

Hướng dẫn giải

-Vì Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn và đông dân nhất cả nước

- Có dân cư đông đúc và nhu cầu sử dụng dịch vụ cao

- là trung tâm kinh tế trọng điểm của nước ta

- giao thông vận tải phát triển

Update: 10 tháng 6 2019 lúc 15:11

Các câu hỏi cùng bài học