Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 (SGK trang 34)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá huỷ đá.

Hướng dẫn giải

Lời giải:

Hoạt động kinh tế của con người có tác dụng làm phá hủy đá như khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, phá rừng ở đồi núi...


Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm